Τηλέφωνο & Fax
+30 2641 301205

Διαγνωστικός Έλεγχος

Τα μηχανοκίνητα οχήματα είναι η μεγαλύτερη πηγή τοξικών ατμοσφαιρικών ρύπων, όπως για παράδειγμα της αιθαλομίχλης. Οι σύγχρονοι κινητήρες μπορεί να είναι πιο «καθαροί», λόγω της τεχνολογικής προόδου και τις τεχνικές ελέγχου εκπομπών καυσαερίων, αλλά οι εκπομπές ρύπων μειώνονται μόνον όταν αυτοί λειτουργούν ομαλά. Όταν ένας κινητήρας δεν λειτουργεί σωστά, η απόδοσή του μειώνεται, η καύση είναι ελλιπής και οι εκπομπές καυσαερίων από την εξάτμιση αυξάνονται δραματικά. Τίθεται επίσης και θέμα ασφάλειας του οχήματος, ειδικά σε υψηλές ταχύτητες. Ο διαγνωστικός έλεγχος μπορεί να ανιχνεύσει και να κατευθύνει τον τεχνικό, ακόμα και εάν το σφάλμα που υπάρχει δεν είναι η πηγή του προβλήματος. Πολλά από αυτά τα προβλήματα δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν, επειδή προέρχονται από το ηλεκτρικό σύστημα ή είναι χημικής φύσης. Ο διαγνωστικός έλεγχος προσφέρει τη δυνατότητα εντοπισμού του προβλήματος, της διόρθωσής του και της κατάλληλης συντήρησης, πριν εκδηλωθούν σοβαρότερα και δαπανηρότερα προβλήματα. Το συνεργείο μας είναι πιστοποιημένο από την TUV Austria Hellas βάση των διεθνών προτύπων ISO 9001.2008 και ISO 14001.2004